ข่าวสารองค์กร

บริษัทฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า

ปี 2549 : ได้แก่

1. Bangkok International Fashion Fair 2006 : BIFF 2006
Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Thailand
September 27 - October 1, 2006
www.biffandbil.com

2. Made in Thailand 2006 : MIT 2006
IMPACT Exhibition & Convention Center
Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand
1 - 10 December, 2006
http://www.madeinthailandfair.com


 

ปี 2550 : ได้แก่

1. MADE IN THAILAND 2007 : MIT 2007
IMPACT Exhibition & Convention Center 
Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand 
30 November-10 December, 2007
http://www.madeinthailandfair.com

 

ปี 2551 : ได้แก่

1. THAIFEX-WORLD OF FOOD 2008 : THAIFEX 2008
IMPACT Exhibition & Convention Center 
Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand 
21-25 May, 2008
www.worldoffoodasia.com

 

                           

Visitors: 61,128